Werken Bij Compananny Pauze Nemen Keuken
Terug naar overzicht

20-09-2022

Cao Kinderopvang 2022 - 2023

Wat is een cao en waarom is dit belangrijk?

In een cao wordt onder andere vastgelegd wat de hoogte van de salarissen wordt, welke jaarlijkse verhogingen mogelijk zijn, welke gratificaties zijn toegestaan en hoe het zit met je pensioen. Zo werkt het ook met de cao kinderopvang. Salaris is natuurlijk niet het enige; hoe lang wordt er doorbetaald bij ziekte of als een werknemer onverhoopt arbeidsongeschikt raakt? Alle arbeidsvoorwaarden zijn terug te vinden in de cao kinderopvang.

Bij het horen van cao (collectieve arbeidsovereenkomst), ‘verkennende gesprekken’ en ‘onderhandelingen’ val je wellicht direct al in slaap, maar het is belangrijk om te weten wat er – mogelijk – gaat veranderen. Dit zijn dus best belangrijke besprekingen die elke werknemer in de branche aangaan.

Toenemend personeelstekort kinderopvang drijft prijzen op en zet kwaliteit onder druk

Cao kinderopvang 2022 - 2023Je hoeft maar ‘personeelstekort kinderopvang’ te Googelen en je weet meteen hoe laat het is. De tekorten nemen alleen maar toe en kinderopvangorganisaties zijn gebonden aan het cao wat betreft het salaris voor hun medewerkers.

Deddy Dorenbos, bestuurder van vakbond FNV, gaf in de zomer al aan dat ze vond dat er opnieuw naar de cao van de kinderopvang gekeken om het nijpende personeelstekort een halt toe te roepen. ‘Uit enquêtes weten wij dat medewerkers minder werkdruk, meer waardering en een betere beloning willen. Er moet simpelweg geld bij. Dan kan de werkdruk omlaag en kunnen medewerkers weer doen waarvoor ze in de kinderopvang zijn gaan werken: met kinderen werken. Dáár worden ze gelukkig van.’

Gratis kinderopvang voor ouders?

Het kabinet is van plan om in 2023 kinderopvang vrijwel gratis aan te bieden. Daarnaast wil het kabinet kinderopvang vooral ook eenvoudiger maken. De details van dit plan moeten nog ingevuld worden. Wat wel al zeker is, is dat op 1 januari 2023 de koppeling met de gewerkte uren van de minst-werkende ouder wordt losgelaten. Dit betekent dat een kind van een werkende ouder recht heeft op een hele dag opvang, als de ouder minimaal 1 uur werkt op die dag.

Kinderopvang vrijwel gratis voor werkende ouders vanaf 2025
Zij betalen dan nog een bijdrage van 5%, de overige 95% wordt betaald door de overheid. Voor niet werkende ouders gaat deze regeling op een later moment in, vermoedelijk in 2028 zoals gesteld in de brief van de Minister van 9 augustus 2022.

Mogelijke veranderingen voor werknemers bij nieuw akkoord cao kinderopvang

De loonsverhoging over de periode van 1 januari 2023 tot en met 31 december 2023 wordt vóór of uiterlijk op 31 december 2022 door partijen bij de CAO MKB Kinderopvang overeengekomen. Mogelijk worden er ook op andere arbeidsvoorwaarden wijzigingen aangebracht.

Eindejaarsuitkering
De eindejaarsuitkering bedraagt momenteel jaarlijks 3 procent en wordt tegelijk met het loon in december uitbetaald.

Loondoorbetaling bij arbeidsongeschiktheid in 2022
Invoering van een wachtdag vanaf de tweede ziekmelding.

  • 1e halfjaar van de arbeidsongeschiktheid: 100% doorbetaald
  • 2e halfjaar van de arbeidsongeschiktheid: 95% doorbetaald
  • 3e halfjaar van de arbeidsongeschiktheid: 75% doorbetaald
  • 4e halfjaar van de arbeidsongeschiktheid: 70% doorbetaald

Cao-onderhandelingen kinderopvang: belangrijke data

Op maandag 3 oktober gaan de daadwerkelijke onderhandelingen van start en dan zou er voor het einde van het jaar een akkoord bereikt moeten zijn over een nieuwe Cao Kinderopvang. De cao onderhandelingen vinden plaats op de volgende data:

  • dinsdag 13 september (startbijeenkomst)
  • maandag 3 oktober (eerste onderhandelingsdag)
  • maandag 31 oktober (tweede onderhandelingsdag)
  • dinsdag 22 november (derde onderhandelingsdag)
  • donderdag 8 december (vierde onderhandelingsdag)

Onderhandelaars cao kinderopvang

Aan de kant van de werkgevers voeren Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang (BMK) en Brancheorganisatie Kinderopvang (BK) de cao-onderhandelingen. Voor de medewerkers zijn dit CNV Zorg en Welzijn en FNV Zorg & Welzijn.

De huidige cao kinderopvang kun je downloaden (PDF). Deze is dus geldig tot 1 januari 2023. Vanaf dan is er, als de partijen goed uit de onderhandelingen komen, een nieuwe cao kinderopvang. Ook deze zullen wij op onze website publiceren en wij volgen de onderhandelingen uiteraard op de voet.

Ook ambitie om te werken met kinderen of toe aan een nieuwe stap?

CompaNanny biedt de beste start of stap in jouw carrière in de kinderopvang. Wij bieden Kinderdagverblijf, Buitenschoolse Opvang en Peuterspeelzaal aan op meer dan 50 vestigingen in Nederland. Bij ons kun je jezelf blijven ontwikkelen, krijg je de ruimte om je talenten in te zetten en kies je zelf je secundaire arbeidsvoorwaarden.

Interesse? Bekijk onze vacatures of neem vrijblijvend contact met ons op. We staan je graag te woord.