Home Werk met een missie

Werk met een missie

Wij geloven in een betere wereld en bouwen elke dag aan generaties die daar aan bijdragen. 

Dat is onze missie. Want de kinderen van nu zijn de vertegenwoordigers van de wereld van morgen. De creatieve denkers die de antwoorden hebben op de vragen die gaan komen. De slimme doeners die steeds weer op zoek gaan naar nieuwe wegen en toepassingen. Daarom denken we bij CompaNanny nu na over wat kinderen straks nodig hebben om weerbaar te zijn. Zich veerkrachtig te voelen, dat ze stevig te staan. 

Onze pedagogische visie

Weerbaarheid

Weerbaarheid

We spreken van weerbaarheid wanneer een kind op een zodanige manier voor zichzelf op durft te komen, zonder daarbij anderen te schaden of respectloos te behandelen. Een weerbaar kind is in staat zijn of haar grenzen te bewaken. Kan zichzelf verdedigen en durft een eigen mening te hebben. Weerbare kinderen durven voor anderen op te komen. Ze zijn zelfstandig, maar durven ook om hulp te vragen. Kunnen omgaan met kleine tegenslagen en kennen en respecteren hun eigen grenzen. En ook die van anderen. Een kind dat weerbaar is, heeft een goed gevoel van eigenwaarde en is zich bewust van zijn of haar eigen gevoelens en die van anderen.

Emoties mogen er zijn

Op een weerbare manier in het leven staan, zorgt ervoor dat je voor jezelf en anderen durft op te komen. Dat je kunt omgaan met kleine tegenslagen, dat je stevig staat en veerkrachtig bent.

Een onderdeel hiervan is je bewust zijn van emoties en deze kunnen uiten met woorden. Zo leren kinderen dat emoties er mogen zijn, bij zichzelf en bij anderen, zonder dat er een actie of oordeel aan verbonden hoeft te worden. Dat is belangrijk, omdat je emoties op deze manier herkent, respecteert en kunt verwerken. Door woorden te geven aan emoties, merkt een kind dat hij zich erkent voelt. En voelt zich gezien en gehoord. Dat hij er mag zijn, ongeacht wat hij voelt. Dat dat oké is. 

Emoties mogen er zijn
Creativiteit en vindingrijkheid

Creativiteit en vindingrijkheid

We leren kinderen creatief denken en doen en vergroten hun vermogen om tot oplossingen te komen. Zo laten we kinderen zelf keuzes maken. Daardoor voelen ze autonomie, durven ze risico’s te nemen en leren ze op zichzelf te vertrouwen. We bieden kinderen passief speelgoed aan omdat kinderen dan hun fantasie gebruiken en worden aangemoedigd te ontdekken wat de mogelijkheden zijn.

We geven kinderen de ruimte om hun eigen spel en interesses te ontwikkelenb. Hieruit komen de leukste dingen die een kind zelf heeft verzonnen en dat geeft weer zelfvertrouwen. Hierdoor zal een kind zich minder snel laten ontmoedigen door tegenslag en eerder zelf naar oplossingen zoeken.