Hiske

Partner Kwaliteit en Pedagogiek

Werken Bij Compananny Bloemetjes

Werken in de kinderopvang is voor mij …

… allesbehalve stoffig en saai
Na mijn studie maatschappelijk werk studeerde ik Pedagogiek in deeltijd. In mijn vrije uren werkte ik bij een kinderopvangorganisatie, waar ik eerlijk gezegd een beetje een stoffig beeld van de branche kreeg. Omdat ik CompaNanny al een tijdje volgde en zij een stuk inspirerender overkwamen, solliciteerde ik op de vacature van pedagogisch coach. Eenmaal aangenomen ervaarde ik dat professioneel werken wél samengaat met gezelligheid en innovatie.

Na drie jaar verhuisde ik naar de afdeling Pedagogiek en Kwaliteit op het hoofdkantoor, waar ik nu vijf jaar werk. We zijn doorlopend bezig met het optimaliseren van ons beleid. Wat voor spelmateriaal kopen we in? Welke activiteiten bieden we aan en hoe gaan we om met traktaties, tussendoortjes en maaltijden? Uiteraard volgen we alle pedagogische ontwikkelingen en inzichten op de voet. Emmi Pikler? Reggio Emilia? We laten ons graag inspireren.

Werken Bij Compananny Bloemetjes Blauw

… helikoptertje spelen
De pedagogisch coaches zijn mijn oren en ogen op de vestigingen. Merken zij of medewerkers dat iets niet goed werkt, dan is er misschien een beleidsaanpassing nodig. Willen we iets nieuws invoeren? Dan toetsen wij of het bij CompaNanny’s visie past en geven we trainingen hierover. Zo veranderden we een tijd terug ons beleid rondom het eten van humus, dat veel zout blijkt te bevatten. En zorgden we voor beleidsonderbouwing richting de Pedagogisch Medewerkers over het belang van spelen bij peuters.

Bij alle keuzes die we maken, kijken we naar de ‘why’. We hebben veel beleid, maar met een reden! Ik en mijn Quality team denken over alles na. Van elk speelgoedje kan ik vertellen waarom we dat hebben. Een baby ligt bijvoorbeeld eerst op z’n rug. Naast hem moet speelgoed liggen dat iets hoger is, zodat het kind het vanuit zijn ooghoeken ziet en op die manier uitgelokt wordt om erheen te draaien. Draait hij eenmaal op zijn buik, dan vraagt die fase om speelgoed dat niet meteen wegrolt. Het is mijn taak om overstijgend te denken en een stem te zijn in ‘the bigger picture’. Onze visie te vormen en te vertalen naar de werkvloer.

… verbonden zijn met collega’s
Op de vestigingen hebben we een fijne ruimte waar we met elkaar lunchen en ook op kantoor is het onderling gezellig. Wat ik een van de leukste momenten vind, is als we een nieuwe vestiging openen en de groepen gaan inrichten. Hiervoor vragen we altijd hulp van collega’s op het hoofdkantoor. Met als gevolg dat een financieel medewerker ineens blokken uit de doos staat te halen en iemand van Customer Care de poppenhoek staat op te bouwen. Muziekje op, leuke gesprekken tussendoor. Op deze dagen voel je de verbondenheid.

… gezien en gehoord worden
We switchen bij CompaNanny moeiteloos van een lachbui naar een serieus gesprek, dat maakt de vibe zo fijn. Ook al zitten er lagen in de organisatie, het voelt niet zo. We schieten niet in de houding als de directeur binnenkomt of zo, maar spreken elkaar aan en benoemen wat we vinden. Met de resultaten van medewerkerstevredenheidsonderzoeken wordt ook oprecht iets gedaan. Dan koopt CompaNanny bijvoorbeeld een nieuw systeem of programma. Of gaat ze onderzoeken of het trainingsaanbod verder uitgebreid kan worden.

Zelf ben ik doorgegroeid van de groep naar een beleidsfunctie. Toen ik meer wilde heeft CompaNanny me die kans gegeven en dat is ook echt hoe ze hier denken: ze willen goede mensen behouden. Sowieso zijn hier meer doorgroeimogelijkheden dan bij kleinere organisaties waarbij je óf Pedagogisch Medewerker óf Leidinggevende bent. Gelukkig hebben alle Kinderdagverblijven tegenwoordig de wettelijke plicht een Pedagogisch Coach te hebben. Iets wat CompaNanny vanaf het begin al heeft, omdat we dat simpelweg belangrijk vinden.

Quality Partner Hiske medewerker CompaNanny

Hiske

Partner Kwaliteit en Pedagogiek

Als je het leuk met elkaar hebt, werk je ook fijner en beter samen. En dus zorgen we ervoor dat het hier leuk is!

… impact maken als opvoedpartner
De eerste 1000 dagen van een kind hebben veel invloed op de ontwikkeling op latere leeftijd. In deze sensitieve eerste jaren leren kinderen dat ze er mogen zijn. Onze rol gaat dan ook veel verder dan kinderopvang; ik pleit voor de term kindontwikkeling. We doen de opvoeding samen met de ouders, wisselen tips uit en zorgen samen voor een goede basis voor straks.

Niet in alle organisaties wordt altijd volgens het beleid gewerkt. Nou, hier wel. In ons beleid staat dat het kind leading is en dat is ook echt zo. Vindt een kind een bepaald dagritme lastig? Dan kijken we of hij iets eerder of later kan eten of slapen. Ons beleid volgen betekent soms ook maatwerk leveren. Toen ik zelf nog geen moeder was, kon ik me soms minder inleven als ouders hun kind in slaap gewiegd wilden hebben. Nu ik een zoontje heb, ben ik wat milder geworden en snap ik hen beter.