Werken bij CompaNanny medewerkers overleg
Terug naar overzicht

20-09-2022

Cao kinderopvang 2023 - 2024

De vorige cao gold van 1 juli 2021 tot en met 31 december 2022. Op 13 september 2022 was er een startbijeenkomst waarbij de cao-partijen eerste verkennende gesprekken hebben gevoerd met elkaar om helder te krijgen over welke onderwerpen ze afspraken willen gaan maken. Daarnaast werd er ook gesproken over een mogelijke aanpak en hoe er met elkaar wordt omgegaan.

De onderhandelingen voor een nieuwe cao Kinderopvang liepen helaas afgelopen november stuk omdat werkgeverspartijen en vakbonden het niet eens werden over de loonstijging. Eind januari gingen alle betrokken partijen weer met elkaar om de tafel en met succes! Op 8 februari 2023 was de nieuwe cao kinderopvang een feit!

Cao kinderopvang 2023 loonsverhoging

Jij bent natuurlijk heel benieuwd wat dit voor jou betekent! Verdeeld over 18 maanden stijgen de lonen van medewerkers in de kinderopvang gemiddeld met 11,86 procent! En dan hebben we de eindejaarsuitkering in de kinderopvang nog niet eens meegerekend. Hoe dat precies verdeeld wordt leggen we je graag uit.
  • Per april meer salaris
    Per 1 april stijgen de salarissen eerst met € 150,- bruto per maand (bij een werkweek van 40 uur) en vervolgens met 2 procent.
  • Eenmalige uitkering en extra stijgingen
    Op 1 juli 2023 krijgen alle medewerkers die op dat moment in dienst zijn een eenmalige uitkering van € 525,- naar rato van het dienstverband. Op 1 januari 2024 gaan de lonen verder omhoog met 2 procent en op 1 april 2024 nogmaals met 2 procent.
  • Extra periodieken
    Op 1 januari 2024 komen twee periodieken bovenop de loonschalen. Daardoor kunnen ook medewerkers die het eind van hun salarisschaal al bereikt hebben, weer doorgroeien in salaris.
cao-kinderopvang-2023-2024-onderhandelingen-akkoord

Eindejaarsuitkering kinderopvang 2023

Als je in de kinderopvang werkt krijg je aan het einde van het jaar een eindejaarsuitkering. Volgens de cao Kinderopvang 2023-2024 krijg je een eindejaarsuitkering van 3% over ieder maandsalaris. De eindejaarsuitkering wordt in december aan je uitbetaald.

Was je in januari nog niet in dienst, maar ben je later ingestroomd? Dan wordt de eindejaarsuitkering voor dat kalenderjaar berekend vanaf de datum dat je in dienst bent getreden. Ga je eerder dan december uit dienst? Dan geldt hetzelfde. Je eindejaarsuitkering voor dat kalenderjaar wordt dan berekend tot de datum dat je uit dienst gaat.

Looptijd cao kinderopvang 2023

De nieuwe cao kinderopvang heeft een looptijd van 18 maanden en gaat, met terugwerkende kracht, in per 1 januari 2023. Op 30 juni 2024 eindigt de looptijd. Dan wordt door de verschillende partijen weer verder gesproken over oplossingen voor personeelstekorten en het verlagen van werkdruk.

Wat is een cao en waarom is dit belangrijk?

In een cao wordt onder andere vastgelegd wat de hoogte van de salarissen wordt, welke jaarlijkse verhogingen mogelijk zijn, welke gratificaties zijn toegestaan en hoe het zit met je pensioen. Zo werkt het ook met de cao kinderopvang. Salaris is natuurlijk niet het enige; hoe lang wordt er doorbetaald bij ziekte of als een werknemer onverhoopt arbeidsongeschikt raakt? Alle arbeidsvoorwaarden zijn terug te vinden in de cao kinderopvang.

Bij het horen van cao (collectieve arbeidsovereenkomst), ‘verkennende gesprekken’ en ‘onderhandelingen’ val je wellicht direct al in slaap, maar het is belangrijk om te weten wat er voor jou gaat veranderen. Dit zijn dus best belangrijke besprekingen die elke werknemer in de branche aangaan.

Download de app cao kinderopvang

Wist je dat de cao kinderopvang ook in een handige app beschikbaar is? Hierin vind je bijvoorbeeld snel de kwalificatie-eisen voor een Pedagogisch Medewerker. Met de handige zoekfunctie vind je direct de informatie waar je naar op zoek bent! Download de app cao kinderopvang via  Google Play of in de App Store.
Cao Kinderopvang 2022 2023 Onderhandelingen

Toenemend personeelstekort kinderopvang drijft prijzen op en zet kwaliteit onder druk

Je hoeft maar ‘personeelstekort kinderopvang’ te Googelen en je weet meteen hoe laat het is. De tekorten nemen alleen maar toe en kinderopvangorganisaties zijn gebonden aan de cao wat betreft het salaris voor hun medewerkers.

Deddy Dorenbos, bestuurder van vakbond FNV, gaf in de zomer al aan dat ze vond dat er opnieuw naar de cao van de kinderopvang gekeken om het nijpende personeelstekort een halt toe te roepen. ‘Uit enquêtes weten wij dat medewerkers minder werkdruk, meer waardering en een betere beloning willen. Er moet simpelweg geld bij. Dan kan de werkdruk omlaag en kunnen medewerkers weer doen waarvoor ze in de kinderopvang zijn gaan werken: met kinderen werken. Dáár worden ze gelukkig van.’

Gratis kinderopvang voor ouders?

Het kabinet was van plan om in 2025 kinderopvang vrijwel gratis aan te bieden. Helaas is dit vanwege het personeelstekort in de kinderopvang niet haalbaar en is het plan met 2 jaar uitgesteld tot 2027. Wat wel voordelig is, is dat op 1 januari 2023 de koppeling met de gewerkte uren van de minst-werkende ouder is losgelaten. Dit betekent dat een kind van een werkende ouder recht heeft op een hele dag opvang, als de ouder minimaal 1 uur werkt op die dag.

Kinderopvang vrijwel gratis voor werkende ouders vanaf 2027
Ouders betalen dan nog een bijdrage van 5%, de overige 95% wordt betaald door de overheid. Voor niet werkende ouders gaat deze regeling op een later moment in, vermoedelijk in 2028 zoals gesteld in de brief van de Minister van 9 augustus 2022.

Onderhandelaars cao kinderopvang

Aan de kant van de werkgevers voeren Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang (BMK) en Brancheorganisatie Kinderopvang (BK) de cao-onderhandelingen. Voor de medewerkers zijn dit CNV Zorg en Welzijn en FNV Zorg & Welzijn.

Het Eindbod BMK & BK om te komen tot een CAO Kinderopvang 2023-2024 kun je downloaden (PDF). 

Ook ambitie om te werken met kinderen of toe aan een nieuwe stap?

CompaNanny biedt de beste start of stap in jouw carrière in de kinderopvang. Wij bieden Kinderdagverblijf, Buitenschoolse Opvang en Peuterspeelzaal aan op meer dan 50 vestigingen in Nederland. Bij ons kun je jezelf blijven ontwikkelen, krijg je de ruimte om je talenten in te zetten en kies je zelf je secundaire arbeidsvoorwaarden.

Interesse? Bekijk onze vacatures of neem vrijblijvend contact met ons op. We staan je graag te woord.